Jaarrekening

Wet Normering Topinkomens (WNT)

De uitvoeringsregeling Wet Normering Topinkomens (WNT) verplicht tot openbaarmaking van de bezoldiging van de zogenaamde 'topfunctionarissen'. 'Topfunctionarissen' zijn diegenen die leiding geven aan de gehele organisatie en in de WNT als zodanig zijn aangemerkt.

Wet Normering Topinkomens (WNT)
De WNT is van toepassing op de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het voor de gemeente toepasselijke bezoldigingsmaximum in 2022 is € 216.000 bij een voltijds dienstverband. Dit is het algemeen bezoldigingsmaximum. Bij een dienstverband korter dan een jaar wordt deze norm omgerekend naar de periode waarin de functionaris in dienst is geweest.

Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e maand van de functievervulling

Gegevens 2022

tekst

tekst

tekst

bedragen x € 1

A. van Mazijk

C. de Vries

M.R. Gorsse

Functiegegevens

Gemeente-secretaris

Griffier

Directeur I*

Aanvang en einde functievervulling in 2022

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-8

1-1 t/m 30-9

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1 fte

1 fte

1 fte

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 136.118

€ 71.004

€ 94.716

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 22.442

€ 11.487

€ 16.524

Subtotaal

€ 158.560

€ 82.491

€ 111.240

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 216.000

€ 143.803

€ 161.556

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totale bezoldiging in 2021

€ 158.560

€ 82.491

€ 111.240

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

* Deze functionaris wordt aangemerkt als topfunctionaris tot uiterlijk 15 september 2023 in verband met eerdere functie als waarnemend gemeentesecretaris.

Gegevens 2021

tekst

tekst

tekst

bedragen x € 1

A. van Mazijk

C. de Vries

M.R. Gorsse

Functiegegevens

Gemeente-secretaris

Griffier

Directeur I*

Aanvang en einde functievervulling in 2021

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1 fte

1 fte

1 fte

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 130.360

€ 92.200

€ 118.798

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 22.093

€ 16.777

€ 21.639

Subtotaal

€ 152.453

€ 108.977

€ 140.437

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 209.000

€ 209.000

€ 209.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totale bezoldiging in 2021

€ 152.453

€ 108.977

€ 140.437

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

* Deze functionaris wordt aangemerkt als topfunctionaris tot uiterlijk 15 september 2023 in verband met eerdere functie als waarnemend gemeentesecretaris.

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Gegevens 2022

tekst

tekst

bedragen x € 1

I. Joosten

Functiegegevens

Griffier

Kalenderjaar

2022

2021

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - einde)

19-9- t/m 31-12

n.v.t.

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

4

n.v.t.

Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar

556,5

ja

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

€ 206

€ 199

Maxima op basis van de normbedragen per maand

€ 114.400

n.v.t.

Individueel toepasselijk maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

€ 114.400

Bzoldiging (alle bedragen exclusief btw)

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief

Ja

Bezoldiging in de betreffende periode

€ 69.563

n.v.t.

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

€ 69.563

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

Bezoldiging

€ 69.563

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 13:47:47 met de export van 07/13/2023 13:26:25