Algemeen

Bestuurlijke samenvatting

In dit jaarverslag staan veel feiten en cijfers over 2022. Een van de belangrijkste cijfers is het opkomstpercentage van de gemeenteraadsverkiezingen: 51,15%. We zijn blij dat ruim 30.000 bewoners hun stem hebben uitgebracht. Helaas zegt het ook dat heel veel bewoners niet hebben gestemd. Het is een cijfer dat zegt: we moeten minder over de burger beslissen en meer mét de burger beslissen. Dit college dat in 2022 is gestart, neemt deze opdracht zeer serieus. We hebben ambities, we willen behouden wat goed is en goed gaat, en ons doel is om de komende jaren samen met de raad de gemeente en inwoners dichterbij elkaar te brengen.

Begin 2022 zat Nederland nog in coronamaatregelen. Die verdwenen nog meer naar de achtergrond  door oorlog in Europa. We hebben op Overgoo opvang gerealiseerd voor ontheemden uit Oekraïne en daarna tijdelijke opvang voor asielzoekers. Financieel was 2022 niet voor iedereen even makkelijk. We hebben kwetsbare inwoners een energietoeslag gegeven en inwoners zijn geholpen met de afwikkeling van de toeslagenaffaire. We werkten bovendien hard om de druk op de woningmarkt te verlagen.

Ook op het gebied van participatie zijn er stappen gezet. De gemeenteraad stelde de Participatieleidraad vast. Een mooi staaltje participatie, omdat deze samen met inwoners, verenigingen, projectontwikkelaars en ambtenaren is gemaakt. Met deze leidraad kunnen mensen die goede ideeën hebben om onze gemeente mooier te maken, gebruiken om deze ook echt te realiseren.

Naast het bijstaan van vele inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers in deze voortdurende crisis, is het reguliere werk ook doorgegaan. Weg- en groenonderhoud, schuldhulpverlening, paspoorten uitgeven, bouwvergunningen, subsidies voor cultuur, zorg, jeugd en nog veel meer. We hebben inwoners tijdens voorlichtingsavonden verteld hoe ze energiebesparende maatregelen in hun huizen kunnen treffen. De avonden waren drukbezocht en de tips zijn in veel gevallen opgevolgd. De collectieve inkoop voor isolatiemaatregelen was een groot succes. Ook hebben we samen met inwoners gekeken naar het groen in onze mooie gemeente. De nadruk lag op klimaatbestendigheid, ook bij bijvoorbeeld rioleringsprojecten. Verder is zoals beloofd het aantal boa’s uitgebreid: van 15 naar 21.

Dit college is dankbaar dat het ‘t vertrouwen heeft gekregen om dit mooie stukje van de wereld te besturen. En trots dat zij zoveel betrokken inwoners en maatschappelijke organisaties mag verbinden. Dit jaarverslag is dan ook van u allen, en met u allen bouwen wij verder aan vooruitgang.

Het college van burgemeester en wethouders,

Martijn Vroom
Astrid van Eekelen
Bianca Bremer
Marcel Belt
Philip van Veller
Jeffrey Keus

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 13:47:47 met de export van 07/13/2023 13:26:25