Bijlagen

Kerngegevens

 

31-12-2021

31-12-2022

Sociale structuur

Aantal inwoners:

76.663

77.750

waarvan 0-19 jaar

16.386

16.580

waarvan 20-64 jaar

42.433

43.108

waarvan 65 jaar en ouder

17.844

18.062

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden:

1.739

1.675

waarvan personen jonger dan 27 jaar

106

100

waarvan personen tussen 27 en 50 jaar

703

664

waarvan personen tussen 50 en 55 jaar

271

252

waarvan personen tussen 55 en 68 jaar

659

659

waarvan personen in inrichting

45

41

Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente (in hectare)

3.562

3.562

waarvan binnenwater

344

344

waarvan historische stads- of dorpskern

3

3

Aantal woningen en wooneenheden

37.065

37.690

Capaciteit bijzondere woongebouwen

288

288

Oppervlakte van de wegen in m2

2.997.927

2.969.376

Lengte van de waterwegen binnen de bebouwde kom in kilometer

86

86

Lengte van de waterwegen buiten de bebouwde kom in kilometer

24

24

Oppervlakte openbaar groen in hectare

257

257

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 13:47:47 met de export van 07/13/2023 13:26:25