Paragrafen

Wet open overheid

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (WOO) ingegaan. De Wet open overheid regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).
In het kader van het ingaan van de WOO is de organisatie geïnformeerd over de verschillen tussen de WOB en de WOO. Het proces van WOB-verzoeken is doorgelicht en aangepast een proces voor WOO-verzoeken. Binnen de organisatie zijn coördinatoren aangewezen die helpen om WOO-verzoeken af te handelen. In het kader van het initiatiefvoorstel Transparant lokaal openbaar bestuur zijn de collegestukken beschikbaar gesteld via de website. Daarnaast zijn er concrete stappen gezet om de ingekomen stukken openbaar te maken zover dit binnen de kaders van privacy mogelijk is. Tevens is er een pilot gestart op de positionering van de WOO-contactpersoon, waarna deze definitief kan worden aangewezen.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 13:47:47 met de export van 07/13/2023 13:26:25