Jaarrekening

Overige jaarrekening gegevens

Om een goed oordeel te kunnen geven over het structurele evenwicht tussen lasten en baten is het noodzakelijk inzicht te hebben in de incidentele baten en lasten. Voor een gespecificeerd overzicht per programma en een toelichting daarop verwijzen we naar de specificatie tabel.

Het totaal van de incidentele baten en lasten per programma is opgenomen in onderstaande tabel.

Incidentele lasten

Prim. begroting 2022

Begroting na wijziging 2022

Realisatie 2022

T0 Bestuur en Ondersteuning

1.340

1.003

384

T1 Veiligheid

37

117

67

T2 Programma Verkeer en Vervoer

2.195

2.154

1.022

T3 Economie

220

1.246

862

T4 Onderwijs

1.150

688

709

T5 Programma Sport, Cultuur en Recreatie

1.355

2.472

2.074

T6 Programma Sociaal Domein

2.659

6.382

5.156

T7 Volksgezondheid en Milieu

60

158

102

T8 VHLOSV

19.019

12.024

8.415

Overhead

1.654

2.256

1.796

Totaal incidentele lasten

29.688

28.500

20.587

Incidentele baten

Prim. begroting 2022

Begroting na wijziging 2022

Realisatie 2022

T0 Bestuur en Ondersteuning

8

0

0

T1 Veiligheid

0

92

67

T2 Programma Verkeer en Vervoer

0

25

0

T3 Economie

0

815

883

T4 Onderwijs

658

658

684

T5 Programma Sport, Cultuur en Recreatie

640

559

273

T6 Programma Sociaal Domein

57

3.312

3.841

T7 Volksgezondheid en Milieu

40

127

102

T8 VHLOSV

16.980

11.150

6.851

Algemene dekkingsmiddelen

-3.500

576

824

Overhead

0

140

158

Totaal incidentele baten

14.883

17.454

13.683

Incidentele verrekeningen met reserves

Prim. begroting 2022

Begroting na wijziging 2022

Realisatie 2022

Stortingen in reserves

10.662

36.106

34.623

Totaal onttrekkingen aan reserves

15.710

41.330

39.508

Saldo incidentele baten en lasten (reserves)

-5.048

-5.224

-4.884

Samenvatting incidentele baten en lasten

Prim. begroting 2022

Begroting na wijziging 2022

Realisatie 2022

Totaal incidentele lasten

29.688

28.500

20.587

Totaal incidentele baten

-14.883

-17.454

-13.683

Saldo incidentele mutaties reserves

-5.048

-5.224

-4.884

Totaal saldo incidentele baten en lasten

9.757

5.821

2.020

Structureel resultaat

Prim. begroting 2022

Begroting na wijziging 2022

Realisatie 2022

Exploitatieresultaat

-5.555

2.470

5.949

Waarvan incidentele baten en lasten

9.757

5.821

2.020

Structureel resultaat

4.202

8.291

7.969

Bedragen x € 1.000

Per saldo bedragen de incidentele baten en lasten € 2.020.000 (per saldo lasten). Dat betekent dat zonder incidentele baten en lasten het jaarresultaat met dit bedrag voordeliger zou zijn geweest.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 13:47:47 met de export van 07/13/2023 13:26:25