Paragrafen

Verbonden Partijen

Deze paragraaf gaat in op de partijen met wie de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Een bestuurlijk belang betekent dat de gemeente een zetel in het bestuur bezet of stemrecht heeft. Een financieel belang betekent dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in het geval van faillissement van de verbonden partij of wanneer financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald bij de gemeente. De werkzaamheden van de verbonden partijen moeten een publiek belang dienen. De gemeenteraad of het college zetten verbonden partijen in als middel om gemeentelijk beleid te realiseren.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 13:47:47 met de export van 07/13/2023 13:26:25