Programma's

Overzicht programma's

De programmaverantwoording bevat de verantwoording over de realisatie van de programma's en overzichten van de algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en de post onvoorzien.

De programmaverantwoording biedt per programma inzicht in:

  • de wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken - Wat willen we bereiken?
  • de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd - Wat hebben we daarvoor gedaan?
  • de gerealiseerde baten en lasten - Wat heeft het gekost?
Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 13:47:47 met de export van 07/13/2023 13:26:25