Paragrafen

Lokale Heffingen

Het uitgangspunt voor de heffing van gemeentelijke belastingen en tarieven is een indexatie van 2,74% op basis van de informatie uit de Macro Economische verkenning 2022 (MEV 2021). Daarnaast geldt dat kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing, rioolheffing, marktgelden, begraafrechten en leges maximaal 100% mag zijn conform de Gemeentewet.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 13:47:47 met de export van 07/13/2023 13:26:25