De gemeente Leidschendam-Voorburg presenteert op deze website haar jaarstukken 2022. Met deze jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid in 2022. Ook wordt onze inwoners inzicht geboden in hoe zorgvuldig het gemeentelijk geld is besteed. Op 4 juli 2023 worden de jaarstukken 2022 in de raad behandeld.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 13:47:47 met de export van 07/13/2023 13:26:25