Bijlagen

Kostendeclaratie college

In onderstaande tabel wordt inzichtelijk gemaakt welke onkosten het college in het afgelopen jaar heeft gemaakt en wat er is betaald in het kader van de uitoefening van het ambt. Een deel van de kosten heeft betrekking op het college als geheel en zijn niet uitgesplitst per persoon. Deze kosten zijn opgenomen onder 'Voltallige college'. De vervoerskosten, die gemaakt worden voor gemeenschappelijke regelingen worden niet doorbelast.

Type kosten

Studie dagen / cursus / opleidings plan

Reis en verblijf-kosten

Lidm.sch./

Receptie, attentie en repr. kosten

Goederen en diensten

TOTAAL

contr. en donaties

Weth. Bouw

1.809

360

377

135

0

2.681

Weth. Rouwendal

250

0

377

643

0

1.270

Weth. Bremer

0

0

377

0

0

377

Burg. Bijl

786

4.276

514

412

982

6.970

Weth. v. Eekelen

0

715

652

63

150

1.580

Weth. van Veller

0

753

0

139

0

892

Weth. Keus

0

124

0

41

0

165

Weth. Belt

0

765

0

100

0

865

Voltallig college*

11.640

149

0

39.917

6.205

57.911

Totaal

14.485

7.143

2.297

41.449

7.337

72.711

Bedragen x € 1

*Bedrag voltallig college aan goederen en diensten is inclusief € 1.699 aan verzekeringen

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 13:47:47 met de export van 07/13/2023 13:26:25