Bijlagen

Subsidielijst

Het overzicht van de verstrekte subsidies 2022 is opgenomen op de gemeentelijke website onder
https://www.lv.nl/subsidieregister.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 13:47:47 met de export van 07/13/2023 13:26:25